Публікації наукових співробітників музею за 2014 рік PDF Друк e-mail
  1. Костенко А.В. «Візуальний поворот» та фотоджерела : історіографічні нотатки // Актуальні питання сучасної науки. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції (м. Київ, 24 – 25 жовтня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С.90 – 93.
  2. Костенко А.В. «Малюнок, народжений світлом» : нарис соціокультурної історії фото // Перспективи розвитку сучасної науки. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції (м. Львів, 5 – 6 грудня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С.98 -101.
  3. Костенко А.В. Лапідарій Херсонського краєзнавчого музею як відкрите фондосховище // Праці Центру пам’яткознавства : Зб. наук. пр. / Титова О.М. (гол. ред.), Акуленко В.І., Бєсов Л.М. [та ін.] ; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 26. – К. : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. –  С.187 – 199.
  4. Мартинова Г. Шевченкіана в Херсонському обласному краєзнавчому музеї // Серед степу широкого…Шевченкіана Херсонщини . / В.Зогороднюк , А.Кичинський, І.Корольова / Херсон : Гілея, 2014. – С. 127 – 132.
  5. Вдовиченко Л. Успішний досвід з використання гранту // Музейний простір. – 2014. - № 2 - С. 23 – 25.
  6. Шведа К. День і ніч у Херсонському обласному краєзнавчому музеї // Музейний простір. – 2014. - № 2 - С. 26 – 28.