Наукові публікації
Публікації наукових співробітників музею за 2011 рік PDF Друк e-mail
 1. Колебаєва Оксана. Б Лавреньов. Життя у вихорі подій // Степ.- 2011.-№20.-С. 98-100.
 2. Нагаєва Олена. Російські самовари в зібранні Херсонського краєзнавчого музею // Степ.-2011.- №20.- С. 102-105.
 3. Лапідарій Херсонського краєзнавчого музею: [Альбом-каталог] /Вступна стаття Абікулової М.Й., наук.редактор Ржевська Ю.О. - Херсон : Гілея, 2011. – 29с.: кол.іл.
 4. Лопушинський А.І. В.І.Гошкевич – дослідник Запорозьких Січей // Заповідна Хортиця. Матеріали V науково-практичної конференції «Історія запорізького козацтва в памятках та музейній практиці». - Спеціальний випуск. – Запоріжжя : A&V.Art GROUP, 2011. – С.71 – 74.
 5. Ланцев К.В. Особенности церковного управления греков – переселенцев в Северном Причерноморье и Приазовье  в последней четверти  ХVIII ст. // Святитель Игнатий Мариупольский : подвиг веры  и  созидания / Материалы Всеукраинской  научной  конференции, г. Мариуполь, 2011 / Ред. кол. Самотугин  С.С. и др. – Мариуполь, 2011. – С.165 -171.
 6. Херсонський обласний краєзнавчий музей [ізоматеріал] : комплект із 16 листівок / фото і дизайн Макс Афанасьєв. – Херсон : Гілея, 2011.- 1обклад.(16
  окремих листівок) : кольоровий офсет.
 
Публікації наукових співробітників музею за 2012 рік PDF Друк e-mail
 1. Колекція меблів із зібрання Херсонського обласного краєзнавчого музею : [Альбом - каталог]  / Автор текстів Година Н.О., наук., ред. Ржевська Ю.О. – Херсон : Гілея , 2012. – 29с. : кол. іл.
 2. Абікулова М.Й., ст.н.співр. відділу фондів ХОКМ ;
  Ржевська Ю.О., заст. директора з НР ХОКМ ;
  Прохорова І.А., д.т.н., професор кафедри дизайну ХНТУ ;
  Чепелюк О.В., д.т.н., професор, зав. кафедри дизайну ХНТУ ;
  Прядіння і ткацтво Нижнього Подніпровя у фондах Херсонського обласного краєзнавчого музею (ІІІ тисячоліття до н.е. – ІV  ст. н.е.) // Вісник Харківської Академії дизайну і мистецтв. – 2012. -№1. – С.61 – 64.
  До історії прядіння і ткацтва Нижнього Подніпровя (на основі дослідження предметів ІV –ХХ століття із колекції ХОКМ) //Вісник Харківської Академії дизайну і мистецтв – 2012. - №6. – С.4 - 6.
 3. Вихор О.М.
  Інтерактивний музей для кожного // Музейний простір. – 2012. – №4. –С. 50 – 51.
 4. Мартинова Г.
  Вдалий дебют // Степ. – 2012. - №21. С.105 – 106. [Про фінал поетичного конкурсу «Дебют», який було оголошено 21.03.2012р. в літературному відділі ХОКМ].


 
Публікації наукових співробітників музею за 2013 рік PDF Друк e-mail
 1. Дарунки родини Фальц-Фейнів у природничій колекції музею : Каталог – альбом / Управління культури ХОДА , Херсонський обласний краєзнавчий музей; керівник проекту Т.Г. Братченко; автор текстів С.Ф.Ємельянова; наук.ред. Ю.О. Ржевська. – Херсон : вид – во «Гілея», 2013. – 29 с.: іл..
 2. Музейна абетка / Управління культури ХОДА, Херсонський обласний краєзнавчий музей; уклали Л.З. Вдовиченко, О.М. Вихор; наук. ред.. Ю.О. Ржевська. – Херсон : вид – во «Гілея», 2013. – 44 с.: іл.
 3. Каталог печатных изданий из коллекции М.А. Емельянова «Пушкиниана» в собрании Херсонского областного краеведческого музея / Херсонский областной краеведческий музей; автор – составитель Мусийко В.В. – Херсон : Айлант, 2013. – 72 с.


 
Публікації наукових співробітників музею за 2014 рік PDF Друк e-mail
 1. Костенко А.В. «Візуальний поворот» та фотоджерела : історіографічні нотатки // Актуальні питання сучасної науки. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції (м. Київ, 24 – 25 жовтня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С.90 – 93.
 2. Костенко А.В. «Малюнок, народжений світлом» : нарис соціокультурної історії фото // Перспективи розвитку сучасної науки. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції (м. Львів, 5 – 6 грудня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С.98 -101.
 3. Костенко А.В. Лапідарій Херсонського краєзнавчого музею як відкрите фондосховище // Праці Центру пам’яткознавства : Зб. наук. пр. / Титова О.М. (гол. ред.), Акуленко В.І., Бєсов Л.М. [та ін.] ; Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Вип. 26. – К. : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2014. –  С.187 – 199.
 4. Мартинова Г. Шевченкіана в Херсонському обласному краєзнавчому музеї // Серед степу широкого…Шевченкіана Херсонщини . / В.Зогороднюк , А.Кичинський, І.Корольова / Херсон : Гілея, 2014. – С. 127 – 132.
 5. Вдовиченко Л. Успішний досвід з використання гранту // Музейний простір. – 2014. - № 2 - С. 23 – 25.
 6. Шведа К. День і ніч у Херсонському обласному краєзнавчому музеї // Музейний простір. – 2014. - № 2 - С. 26 – 28.
 
Публікації наукових співробітників музею за 2015 рік PDF Друк e-mail
 1. Костенко А.В. Археологічний музей В.І.Гошкевича (1890 – 1898 рр.) // Археологія.  – 2015. - № 2. – С. 137 – 147.
 2. Костенко А.В. Археологічні фонди Херсонських музеїв до завершення ІІ Світової війни : історіографічний нарис // П’яті Зарембівські читання : Матеріали П’ятих Всеукраїнських Зарембівських наукових читань «Українське пам'яткознавство : сучасні проблеми та тенденції» (м. Київ, 15 квітня 2015 р.) – Центр памяткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – С. 169 – 176. 
 3. Костенко А.В. Європейські археологи у Херсонському музеї : до історії наукових і дружніх контактів Віктора Гошкевича та Ірини Фабриціус // «Історичні, соціологічні, політологічні науки : історія, сучасний стан та перспективи досліджень» : матеріали міжнародної науково – практичної конференції, м. Херсон, 25 – 26 вересня 2015 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. –  С. 44 – 49. 
 4. Костенко А.В. Ісламські лапідарні пам’ятки ХVІ – XIX  ст. у фондах археології Херсонського краєзнавчого музею // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. -  Випуск 24. – Київ : Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, 2015. – С. 561 – 568. 
 5. Костенко А.В. Лапідарні пам’ятки доби енеоліту – бронзи в фондах археології ХКМ (Херсонського краєзнавчого музею) // Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції «Проблеми вивчення та охорони пам’яток первісного мистецтва півдня Європи (кам’яний вік – епоха бронзи)». – Запоріжжя : Дике Поле, 2015. – С. 48 – 55.
 6. Костенко А.В. Нарис історії Археологічного музею Херсонського губернського статистичного комітету (1890 – 1898) // Питання історії, науки і техніки. – 2015. - № 2. – С. 48 – 55.
 7. Костенко А.В. Рунічний камінь з гори Опук як візуальне джерело з історії Східної Європи // Наш Крим. – Вип. 1 : Збірка статей за матеріалами Першої Міжнародної наукової конференції «Крим в історії України», присвяченої 700-літтю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму / За ред. Д.С.Гордієнка та В.В.Корнієнка. – К., 2015. – С. 46 – 53.
 8. Костенко А. В. Херсонский Археологический музей и его «семейная история»: семья как сеть научных коммуникаций в музейном деле // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць. Зборнік навуковых прац удзельнікаў ІХ Міжнар. навук. канф., 25-26 чэрвеня 2015 г., г. Магілёў. – Магілёў: МДУХ, 2015. – С. 59-65.
 9. Костенко А. В. Херсонский Археологический музей и западноевропейские археологи (1910-1928 гг.): опыт международной научной коммуникации // Modern Science – Moderní věda. – 2015. – № 5. – С. 71-77.
 10. Костенко А. В. Херсонський Археологічний музей як південноукраїнський центр тяжіння скандинавських дослідників (1910-1928 рр.) // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2015. – Вип. 19. – С. 113-120.
 11. Антична колекція Херсонського краєзнавчого музею : Каталог / Автори – упорядники Абікулова М.Й., Лопушинський А.І., Сікоза Д.М. –Херсон : Айлант, 2015. – 92 с.: іл.
 
<< Початок < Попередня 1 2 Наступна > Кінець >>

Сторінка 1 з 2