Колекція фотографій
Фото

Колекція фотографій ХОКМ складає приблизно десяту частину від усієї музейної колекції і налічує біля 16 тис предметів. Фотографія – експонат для музею унікальний. З моменту свого виникнення (1839 р.) вона невідступно супроводжує усі життєві прояви, фіксуючи події під час їх звершення, об’єктивно відображує історію розвитку суспільства, що дуже цінно для музею. Візуальна інформація, яку здібна передати фотографія, багатогранна: часова, естетична, емоційна. Остання, як відомо, маючи здібність провокувати дію, є рушієм суспільних відносин. Дякуючи своїм особливостям, фотографії та їх похідні (копії різного ґатунку) є незамінними, цінними експонатами для музею.

Формування  колекції  фотографій почалося ще при Гошкевичу В.І. – одному із засновників ХОКМ. Джерела поповнення групи фотографій різноманітні: надходження від видатних людей Херсонщини та простих мешканців міста; експедицій та етнографічних обстежень, які проводяться науковими співробітниками музею; матеріали від представників підприємств та культурних закладів  міста, колгоспів.

Часові рамки фондової колекції фотографій визначаються: II пол. ХIХ ст. по сьогодення. Найстаріші фотографії, які зберігаються у фондах музею, датуються 60- тими роками XIX ст. Це фотографія Вагіної Олександри Миколаївни - матері О.Д.Цюрупи, Остославської Ольги Іванівни – однієї з перших жінок-лікарів в Росії  та Гошкевича Івана Антоновича – батька В.І.Гошкевича . Вони були надані родичами цих людей. Найстаріша херсонська фотографія, яка зберігається у фондах музею і яку можна із впевненістю  датувати 1871 роком - це фотографія А.Д.Цюрупи у годованому віці, виготовлена херсонським фотографом А.Фон Тілло. Вона була подарована музеєві разом з іншими експонатами його сином В.О.Цюрупою у 1960 році.

Вагіна Олександра МиколаївнаЦюрупа О.Д. у дитинствіОстославська Ольга Іванівна

Колекція фотографій для зручності використання згрупована по такій тематиці:

 • Дореволюційні фотографії
 • Громадянська війна
 • Велика Вітчизняна війна
 • Сільське господарство
 • Промисловість
 • Народна освіта
 • Охорона здоров’я
 • Наука
 • Культура
 • Релігія
 • Етнографія
 • Голодомор
 • Види Херсона ( хронологічна)
 • Репресовані

Створена також велика іменна картотека, яка дозволяє дослідникам швидко знайти матеріали по персоналіям.

Дореволюційні фотографії, які надійшли до музею до кінця 2007 року (більше 400 одиниць) увійшли до каталогу, який адресований науковцям херсонського обласного краєзнавчого музею, а також усім зацікавленим дослідникам. Дореволюційну колекцію представляють фотографи: А.Фон Тілло, Раппепорта Л.М., Заранкіна А.І., Златкіна І., Когонь, Курзона Г., Коффа Л., Лемберга, Ліхтенберга М., Бернштейна В.С., Браіловського М.Е., Вінкерта Б., Волковіра Б., Волкова В., Гескіса В., Гершкевіча О., Глоцера М.Л., Герінгера К., Гуторовича,  Тіраспільского Н.Л. та інших.

Фотографії по громадянській війні (налічується більше1500 одиниць) розкривають такі теми: революція 1917 року, іноземна інтервенція, установлення Радянської влади, Австро-Німецька окупація, боротьба з Денікіним,  розгром Врангеля,  партизанський рух, Вісунська республіка, процес «17-ти»,  перші комуни на  Херсонщині,  комсомольці 20-х років.  Представлені  фотографії, які розповідають про життя та діяльність І.Н.Балішанського, І.Краснощьокіної, І.Б.Еренбурга, Ф.А.Ваграмова, М.Д.Асвіяна, Б.Я.Гомберга, Г.М.Львовського, А.О.Адамса, В.С.Кушнаренка та інших.

Дуже цінна та цікава музейна колекція фотографій династії Раппепортів. У фотографіях молодшого –Гавриїла Людвіговича  Раппепорта знайшла відображення трагічна подія з життя Херсонщини: голодомор 1921-22 років. Він зробив надзвичайно цінні фотознімки, які відтворили повну картину народного лиха, й розповсюджені в копіях, репродукціях та плакатах, стали тим документальним доказом, який змушував вітчизняні та закордонні добродійні організації надсилати допомогу голодуючим. Принципову громадянську позицію фотографа відображують і такі теми його творчості: дитячі будинки м. Херсона, перші колгоспи на Херсонщині, Вісунська радянська республіка (існувала з вересня по листопад 1919 року в с. Вісунськ Херсонського повіту Миколаївської губернії ). Цікаві фотографії Г.Л.Раппепорта з історії костюму та види м. Херсона.

Тема Великої Вітчизняної війни розкривається фотографіями (більше ніж 2500 одиниць) таких підтем: початок війни на Херсонщині, Дунайська військова флотилія, окупаційний період, партизанський рух, визволення Херсонщини   (295 стрілецька дивізія, 49 гвардійська дивізія), визволення країн західної Європи, херсонці – Герої радянського союзу,  святкування дня Перемоги.  Представлені фотографії А.Г.Дорофєєва, В.Ф.Маргелова, А.А.Романовського, А.К.Беляєва, В.В.Антохіна, Я.Т.Савченка, Г.С.Тончилова, Т.А.Акуленка, Ф.Д.Кулешова, Д.Й.Лапідуса та інших, колекція фотографій (біля 36 штук)  військового фотокореспондента Е.Халдея, яка відображає матеріали Потсдамської конференції та Нюрбенського процесу над ватажками фашизму.

Значна кількість фотографій представляє розвиток підприємств області: різні етапи становлення, зразки продукції.

Розділ народної освіти представлений фотографіями  дитячих садків, шкіл, гімназій, піонерських таборів. Виділені фотографії діячів культури, репродукції картин, пам’ятники. Розвиток літератури у нашому краї висвітлюють  фотографії Н.К.Майорова, П.Є.Цокоти, Ю.К.Голобородька, Ю.П.Дольд-Михайлика, І.Я.Болгаріна, Я.В.Баша, К.Г.Кудієвського, Є.С.Матвєєва, В.Я.Кирпотіна, К.М.Симонова, М.І.Братана, Л.В.Матяша та інших. Широко представлена  колекція фотографій по театральній тематиці. Це експонати родини народного артиста УРСР А.А.Литвиненка та комплекс експонатів, пов’язаних з діяльністю головного режисера  народного самодіяльного театру «Ровесник» з 1974 року при палаці суднобудівників м. Херсона М.В.Крюкової. Всього біля 160 фотографій.

Цікава фондова колекція фотографій по спорту на Херсонщині,  яка недавно збагатилася більше ніж на 140 одиниць за рахунок фотографій,  наданих  у музей заступником голови херсонського спорткомітету З.І.Рябченко.

Велика кількість фотографій , які висвітлюють історію розвитку фотографії на Херсонщині. Поповнилася колекція роботами (більше ніж 150 фотографій) членів херсонського обласного фото клубу (існував з 1967 по 1990 рік), які передав до музею його голова М.Д.Степанов. Біля 200 фотографій одержав музей від мешканців Херсону. Вони висвітлюють свята: День Незалежності України, « Мельпомена Таврії»,     «Таврійські ігри», «Козацькі забави», «500 річчя Козацтва» та інші.

Пишається музей також етнографічним матеріалом.  Фотографіями представлені теми: народні промисли, предмети побуту, знаряддя праці, історія костюма, обряди, переселенці на Херсонщину. У  2000-ні роки  співробітниками музею були досліджені Бериславський, Білозерський, Високопільський,  Голопристанський, Чаплинський,  Нижньосірогозький,  Генічеський райони Херсонської області, завдяки чому колекція поповнилася  значною кількістю (біля 400) фотографій.

Музейна колекція фотографій прагне поповнення. Співробітники музею будуть вдячні усім не байдужим з активною громадянською позицією. Збережемо історію разом.