Археологічна колекція PDF Друк e-mail
Головна статті
Археологічна колекція
Склад археологічної колекції ХОКМ (1-10)
Склад археологічної колекції ХОКМ (11-20)
Склад археологічної колекції ХОКМ (21-30)
Склад археологічної колекції ХОКМ (31-40)
Склад археологічної колекції ХОКМ (41-50)
Склад археологічної колекції ХОКМ (51-60)
Склад археологічної колекції ХОКМ (61-70)
Склад археологічної колекції ХОКМ (71-80)
Всі сторінки

1.    Історія створення колекції.
2.    Склад археологічної колекції ХОКМ:
а). матеріали досліджень стоянок, поселень, городищ;
б). матеріали розкопок курганів і грунтових могильників.
3.    Окремі знахідки та дарунки.
4.    Колекція «Повернені цінності».
5.    Лапідарій.
6.    Реставрація.
7.    Науковий архів.
8.    Нові надходження.

АРХЕОЛОГІЯ
Біля 42 тис. од.


1.  Археологічна колекція Херсонського обласного краєзнавчого музею – одне з найстаріших музейних зібрань півдня України.
З історією створення колекції можна ознайомитися в наступних виданнях:
1.    Ратнер І.Д. Довідник з археології України. Херсонська область – Київ, 1984
2.    Ратнер И.Д., Костюк Л.И. Древности Херсонщины. – Симферополь, 1989.
3.    Былкова В.П. Археологическая коллекция Херсонского краеведческого музея – ВДИ, № 2, 1993 –с.233-241.
4.    Былкова В.П., Василенко М.В. Экспонаты Херсонского музея, возвращенные из Берлина – КСОАО – Одесса, 199 –с. 76-80.
5.    Черная Е.Д. История коллекции Аркасов в Херсонском краеведческом музее – IV Миколаївська обласна краєзнавча конференція. «Історія. Етнографія. Культура. Нові надходження» - Миколаїв, 2002 – с.22-24.
6.    Абикулова М.И. Археологическая коллекция В.И.Гошкевича в фондах Херсонского областного краеведческого музея. – Наукові записки. Проблеми археології, історії,, історіографії, джерелознавства, музеєзнавства, природознавства, фалеристики, нумізматики, соціології – Херсон, 2010 – с.3-8.
7.    Абикулова М.И.Лапидарий Херсонского областного краеведческого музея – там же –с.8-15.
8.    Лапідарій Херсонського краєзнавчого музею – Херсон, 2011.
9.    Оленковський М.П. Археологічна карта Херсонської области – у 5-ти випусках – Херсон – 1992-1993.