Платон Осипович Бурачков – нумізмат та колекціонер

 В 2015 році виповнюється 200 років від дня народження нашого земляка П. О. Бурачкова. Його ім’я добре відоме дослідникам античної нумізматики Північного Причорномор’я. Родина Бурачкових оселилася в Дніпровському повіті Таврійської губернії на початку ХІХ ст. Там, в батьківському маєтку Іванівка (нині с. Іванівка Голопристанського району) 1815 року і народився Платон Осипович. Отримавши вищу освіту, поступив на службу до канцелярії Таврійського губернатора, займав посаду чиновника з особливих доручень і завершив службу у 1870 році у чині надвірного  радника. Оселився Платон Осипович у Херсоні у власному будинку (нині вул. Комунарів, 11) і повністю присвятив себе улюбленій справі – стародавній історії Північного Причорномор’я, нумізматиці та збиранню старожитностей. Давнішнє захоплення колекціонуванням монет сприяло більш глибокому вивченню матеріалу і, звичайно, систематизації зібрання.

Після десяти років кропітких досліджень опублікована низка статей у престижних  наукових збірниках . Нижче  перелічені видання  зберігаються в бібліотеці Херсонського краєзнавчого музею, в основному – це відбитки, акуратно переплетені хранителем Музею старожитностей  В. І. Гошкевичем. На деяких є  печатка «Из библиотеки В.И.Гошкевича» :

 

  1. Заметки по поводу мнения В.В.Латышева о местонахождении Ипполаева мыса. – 8 с. // Журнал Министерства Просвещения. – 1887. – Апрель. (Відбиток)
  2. Несколько замечаний о медалях Аспурга и Рескупориса, преемниках Босфорского царя Полемона І. – М., 1883. – 11 с.
  3. Объяснение к археологической карте Новороссийских губерний и Крыма // Труды Императорского Московского археологического общества. Т. 12, вып. 1-й. (Фотокопія)
  4. Опыт исследования о куманах или половцах. – 26 с. // ЗООИД. Т. 10. - Одесса, 1877. (Відбиток)
  5. Опыт соглашения открытой в Херсонесе надписи с природою местности и сохранившимися у древних писателей сведениями, относящимися ко времени войн Диофанта, полководца Митридата, со скифами // Одесса : Франко – Русская тип. Л.Даникана , 1881. – 38 с., карта.
  6. По поводу брошюры А. В. Орешникова : «Босфор Киммерийский в эпоху Спартокидов». – 5 с. // Труды VІ Археологического съезда в Одессе в 1884 году. В 2 томах. Том ІІ. - Одесса, 1888. (Відбиток)

 

Як бачимо, темою досліджень Платона Осиповича була історія Північного Причорномор’я. І звичайно, засновник Херсонського Музею Старожитностей В. І. Гошкевич знав ці роботи і деякі мав у своїй власній бібліотеці. Так, в «Каталоге моей археологической библиотеки, составленном в январе 1895 года» записи №106 і 107 свідчать саме про це. На сьогодні видання під №106 зберігається у фондах бібліотеки музею.

Вершиною науково – дослідницької діяльності П.О. Бурачкова стала книга «Общий каталог монет, принадлежащих эллинским колониям, существовавшим в древности на северном берегу Черного моря, в пределах нынешней Южной России», видана в Одесі 1894 року. Великого формату, майже на 300 сторінок, прекрасно ілюстрована, вона  вийшла невеликим тиражем - всього 150 примірників. Автор мав задумку видати каталог кількома  частинами, але його сподівання не здійснилися. Тираж зберігався на складі в Одеському пасажі, під час пожежі згоріли близько 100 екземплярів, тому каталог відразу став рідкісним. І донині це видання  є посібником для нумізматів  античного періоду. У фонди  нашого музею ця книга потрапила в період 1923 – 1930 р. р. із однієї з місцевих бібліотек. На жаль, печатка бібліотеки не якісна і повну назву прочитати не вдалося.

В часи Платона Осиповича   Херсон являв собою провінційне містечко : не було жодного вищого навчального закладу, бібліотеки чи музею. Тільки в 90-ті роки ХІХ ст. групою  ентузіастів було  створене громадське книгосховище, а в 1897 році збудоване приміщення для Громадської бібліотеки. В 1891 році до 100-річчя смерті Г. О. Потьомкіна було   вирішено створити при майбутній бібліотеці особливий , імені Потьомкіна , галузевий відділ літератури про історію нашого краю, де також зберігалися б і предмети місцевої старовини. П. О. Бурачков зробив свій внесок в цю справу.  Для створення такого музею він передав дирекції  7 медалей, 2 монети (опис відсутній),  план Херсона 1792 р.,  план гирла Дніпра, генеральну карту Нової Сербії ; а власне книгозбірні пожертвував 102 видання. За такий дарунок був  обраний почесним членом бібліотеки 1891 – 1893 р. р. Предмети старовини зберігалися у відділі імені Г.О.Потьомкіна, якому по завершені будівництва Громадської бібліотеки в кінці 1897 р., відвели 3 кімнати. В 1913 році В. К. Шенфінкель склала опис книг , статей та предметів , які зберігалися в Херсонській Громадській бібліотеці у відділі ім. Г.О.Потьомкіна. На особливу увагу в цьому опису  заслуговує колекція із семи медалей, подарованих Платоном Осиповичем. Вище згадані карти також були в наявності. Подальша доля цих предметів невідома.

Платон Осипович помер 13 жовтня 1894 року і похований в Херсоні на міському кладовищі.

Перелік нагород - дарунків П.Бурачкова Сторінки каталогу В.І.Гошкевича Могила П.О.Бурачкова Загальний каталог монет Фотокопія наукової роботи П.О.Бурачкова П.О.Бурачков Фото 1891 р Праворуч - будинок П.О.Бурачкова Наукова робота П.О. Бурачкова Наукова робота П.О. Бурачкова

 

Провідний бібліотекар ХОКМ Остренко Н.А.