Дарунки Миколи Івановича Блажкова бібліотеці Херсонського Музею Старожитностей

(до 155 – річчя від дня народження)

Портрет Блажкова М.І. роботи невідомого художника. Зберігається в Херсонському обласному художньому музею ім.О.ШовкуненкоМузей Старожитностей в дореволюційному Херсоні об’єднував людей різних майнових статків та соціального статусу, але всі вони любили свій край і хотіли більше дізнатися про його історію. Від приватних осіб надходили дарунки, які поповнювали різні колекції та бібліотеку музею. Ці зв’язки підтримувалися ще деякий час і після 1917 року, про що свідчать записи в «Книзі музейних надходжень за 1917-1919 роки».
Цей документ розповідає мовою фактів про життя херсонської інтелігенції в роки громадянської війни, про надії та сподівання на кращі часи. Так, у 1919 році багате книжкове зібрання подарував Микола Іванович Блажков (1860-1919) *, херсонський міський голова у 1909-1917 рр., людина освічена, багатогранна. Майже у кожному виданні «Музейних літописів» В.І. Гошкевич згадує його як дарувальника.  В «Книзі музейних надходжень за 1917 – 1919 роки» його прізвище згадується неодноразово (С.604, 662, 691, 693-696, 696-701, 707-708, 709-710).  В січні 1918 р. він передав до музею нумізматичну колекцію, а в березні -  снаряд, випущений з мінного загороджувача «Мечта». Судно прибуло із Севастополя до  Херсона на ремонт, і команда разом з громадянами Херсона захищала місто від німецьких військ. Під час обстрілу снаряд потрапив до башти будинку Блажкова М.І. на вулиці Суворовській (Лютеранська). В зв’язку з антинімецькими настроями в суспільстві в період Першої світової війни вулицю Лютеранську було перейменовано, про що повідомила газета «Родной край» 13 січня 1917 р.

Останні  записи про дарунки в «Книзі надходжень» датовані 4 та 9 квітня 1919 р. Саме тоді Микола Іванович передав до музею власну бібліотеку із 239 книг (35 + 204).  Цей дар зроблено в останні дні перед ув’язненням, коли у Херсоні тимчасово встановилися радянська влада і 9 квітня було відмінено стан облоги. До  зібрання увійшли українські видання ХІХ ст., книги із загальної історії, художня класика та фахова література. Загальновідомий факт, що родина Блажкових підтримувала дружні стосунки з Д. І. Яворницьким. Дослідник неодноразово зупинявся в їхньому маєтку, розташованому поруч із руїнами Кам’янської Січі. В бібліотеці Миколи Івановича зберігалися усі видання  історика, і в 1919 р. він  подарував їх музею. На двох книгах  (фонди ХОКМ) збереглися дарчі написи автора : «Любому козакові Миколі Блажку - Сочинитель».

Поміткою «На зберігання» відмічені - 115 книг (серед них 86 томів енциклопедії Брокгауза і Ефрона). Ця позначка означала, що дарувальник віддав  книги  на якийсь час, а в майбутньому вони повернуться до власника.  Що саме хотів зберегти М.І. Блажков і мати завжди поруч із собою? Перерахуємо лише ті , що і сьогодні зберігаються у фондах бібліотеки Херсонського краєзнавчого музею:

Серія: Культурно – исторические памятники Древнего Востока под общ. редакцией проф. Б.А. Тураева.

  1. Вып.1. Волков И.М. Законы Вавилонского царя Хаммураби. С 8 рисунками  и картой. – М.,1914. – 80 с. (Инв. №144)
  2. Вып.2. Волков И.М. Арамейские документы иудейской колонии на Элефантине. С 10 рисунками. – М.,1915. – 79 с. (Инв. №145)
  3. Вып.3. Тураев Б.А. Рассказ египтянина Синухета и образцы египетских документальных автобиографий . С рисунками. – М.,1915. – 70 с. (Инв. №147)
  4. Вып.4. Викентьев В.М. Древне – египетская повесть о двух братьях. С 1 таблицей и 14 рисунками. – М.,1917. – 94 с. (Инв. №146)
  5. Энеида Вергилия .Перевод А. Фета. С введением, объяснениями и проверкою текста Д.И Нагуевского, ординарного профессора Императорского Казанского университета. Часть первая. І –ІV. 2 - издание. – СПб : А.Ф. Маркса. – 229 с. (Инв. №103)
  6. То же. Часть вторая. VII – XII. – 198 с. (Инв. №104)
  7. Эварницкий Д.И. История запорожских козаков. Том первый. С 22 рисунками. – СПб : Тип. И.Н. Скороходова, 1892. – 542 с. (Инв. №3516)
  8. То же.Том второй. – СПб., 1895. - 624 с.  (Инв.№ 3482)
  9. Мензбир М.А. Птицы России / Соч. М.А. Мензбира, проф. Имп. Москов. Ун – та – 2-е изд., с прибавлением статьи «О пользе и вреде птиц», Том 1-2 –М.: типолит. т-ва И.Н. Кушнарев и К, 1895. – Т.1 – 836 с., 253 рис. Т.2. – 1120 с., 284 рис.  (Инв. № 2132, 2133).

15 квітня 1919 року Блажкова Миколу Івановича заарештували, а 18 травня того ж року його поховали разом з іншими жертвами більшовицького терору.

Інші джерела до цієї теми:
1.    Коник О.О. Херсонський міський голова, депутат Державної Думи Микола Блажков : витоки кар’єри // Південний архів : Історичні науки : Зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Вид – во ХДУ, 2003. – С. 78 – 87.
2.    Чорна К.Д. Долі херсонців на зламі епох. Міський голова М.І.Блажков //Проблеми краєзнавства, музеєзнавства та відродження культури українського народу. Тези доповідей краєзнавчих читань 30 жовтня 2002 р. – Херсон : Айлант, 2002. – С. 36 – 39.
_____________________
*Дата народження М.І.Блажкова проставлена за документами ДАХО . Зустрічається й інший варіант дати народження.

Склала: провідний бібліотекар ХОКМ
Остренко Н.А.