Йосип Пачоський – фундатор Херсонського природничо-історичного музею

Йосип Пачоський – фундатор Херсонського природничо-історичного музею(до 150-річчя від дня народження)

Є багато вчених, про діяльність яких відомо широкому загалу. Але є вчені, імена яких відомі лише фахівцям вузького кола, хоча від цього їх внесок у науку не стає менш вагомим, більше того, цей вклад є золотим запасом науки. До таких належить і Йосип Конрадович Пачоський – талановита людина, невтомний працівник, який все своє життя присвятив вивченню природи, причому не окремих її компонентів, а всього живого, що нас оточує. Талант його був перлиною, а знання – енциклопедичними.

Й.Пачоський народився 8 грудня 1864 року в польській сім’ї в м. Білогородка Заславського повіту Волинської губернії (нині Рівненська область). Закінчив Уманське училище землеробства і садівництва. Наукою почав займатися у 18 років – вивчав рослини Уманщини. А в 23 роки Й. Пачоський став дійсним членом Київського товариства природознавців. Упродовж наступних шести років він вивчав флору й фауну півдня Росії: Донські, Калмицькі степи, Крим, Північно-Західний Кавказ, Полтавську, Волинську, Подільську губернії, Полісся. Результат досліджень - 35 наукових публікацій.

Восени 1897 року Йосипа Конрадовича запросили в Херсон на посаду губернського ентомолога. При губернській земській управі він організував ентомологічний кабінет для вивчення шкідників сільського господарства й розробки рекомендацій у боротьбі з ними. Але Й. Пачоський вважав, що цього замало: для успішного господарювання треба вивчати природу в усій складній взаємодії живих організмів. З його ініціативи місцеві натуралісти провели комплексне обстеження флори, зоології, ґрунтових пластів Херсонського повіту. Зібрані матеріали й експонати стали основою для створення природничо-історичного музею.

Вперше музей було відкрито для відвідувачів 29 січня 1906 року. Йосип Конрадович став першим його завідувачем, упорядкував “Пояснювальний каталог природничо-історичного музею Херсонського губернського земства” на 207 сторінок.

Водночас він продовжував вивчати природу краю та збирати колекції. Гордістю музею є його гербарна колекція із 22000 експонатів. Ентомологічна колекція налічує близько 10000 екземплярів різноманітних комах. Є в музеї й створена ним зоологічна колекція, в якій особливо цікава орнітологія (птахи). В експозиції й у фондах музею зберігаються велика колекція пташиних гнізд, геологічна, мінералогічна, палеонтологічна колекції. Й. К. Пачоський написав близко 300 наукових робіт, частина з яких теж є надбанням музею. Велика теоретична робота “Основные черты развития флоры юго-западной России” (1910) - видатне явище в ботаніко-географічній літературі, результат 25-річної подвижницької праці дослідника.

Чимало праць присвячено дослідженням нашого краю: “Описание растительности Херсонской губернии”, “Материалы по исследованию почв Херсонской губернии”, “Плавни, пески, солончаки, сорные растения”, “Дикий херсонский виноград”, “Дикорастущие злаки Херсонской губернии” та ін.

Свою науково-дослідну діяльність Й.К. Пачоський поєднує з читанням лекцій для студентів сільськогосподарських курсів, а також для студентів Херсонського політехнічного інституту, де читає курс морфології рослин та ін.

1922 року Й. К. Пачоський переїхав до Асканії-Нової, де став завідувачем ботанічного відділу науково-степової станції й заповідника Чаплі. За цей час ним були проведені геоботанічні дослідження заповідних степів та Криму, згодом описані у кількох працях. А вже через рік видатний ботанік виїхав до Польщі, де й провів останні роки свого життя.

Наукові заслуги Пачоського високо оцінили вчені різних країн. Він був членом вченої ради при Російському міністерстві землеробства, почесним членом товариства сільського господарства півдня Росії, професором Херсонського політехнічного інституту, доктором філософії Познанського університету, членом-кореспондентом Польської Академії Наук, заслуженим професором Познанського університету. На його честь названо 14 видів вищих рослин, три з них ростуть в Асканійському заповідному степу.

Відзначаючи 150-річчя від дня народження Й.К. Пачоського, співробітники природничого відділу запрошують гостей відвідати створений видатним вченим музей, ознайомитися з виготовленими ним експонатами, побачити меморіальні речі відомого природознавця.