Історія у камені PDF Друк e-mail

Історія у каменіУ рамках святкування 125-річчя нашого музею учні школи № 34 одними з перших здійснили мандрівку у часі новими залами лапідарію та амфорного залу. Лапідарій та амфорний зал - це 5000 років історії людства, втіленої у кам’яних пам’ятках, розміщених у п’яти залах фондосховища. В окремому залі зберігаються амфори середньовічного та античного періодів.

Вироби з каменю відносяться до найрізноманітніших сфер діяльності людини – від кам’яних знарядь праці до культових стел, які використовувались під час поховального обряду. Школярі побачили знаряддя праці (здебільшого зернотерки) від найпростіших у вигляді пласкої плити до складних варіантів, які вже оберталися по кругу; кам’яні молоти та ковадла для обробки бронзових виробів; загадкові знаряддя, призначення яких можна пояснити тільки дослідивши їх поверхню під мікроскопом. Значну частину колекції складають зображення людини – від найпростіших стел епохи бронзи до круглої скульптури скіфського, античного та середньовічного періодів. Найбільше привертають увагу високохудожні пам’ятки античного періоду – надгробні стели, постаменти під бронзові скульптури, вівтарі та кругла скульптура з Ольвії та Пантикапею. В амфорному залі можна наочно продемонструвати за формами та клеймами на амфорах зв’язки Північного Причорномор’я з античним світом. Також досить цікавими, незважаючи на недавнє побутування, є пам’ятки ХІХ-ХХ століть.